Wybierz Wybierz Wybierz Wybierz Wybierz Wybierz Wybierz

 Wydarzenia najnowsze  

kościół

Prehistoria


Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. powstała w 1985r. 
z podziału istniejącej w Nowej Dębie parafii pw. Matki Bożej
Królowej Polski.


Dzieje tej parafii są ściśle powiązane z historią całego miasta
Nowa Dęba, którego powstanie i rozwój był konsekwencją rozwoju
na tym terenie ośrodka przemysłowego (od utworzenia w ramach COP-u w 1939r. Fabryki Amunicji Nr 3 poprzez zatrudniające w swych najlepszych latach ponad 5 tys. osób Zakłady Metalowe DEZAMET).


Do 1957r. Dęba była punktem filialnym parafii Majdan Królewski (nazwa "Nowa Dęba" pojawiła się dopiero w 1961r.,
kiedy to miejscowość otrzymała prawa miejskie).


W latach 1947 do 1951 nabożeństwa odprawiano w udostępnionym przez dyrekcję DEZAMET na terenie osiedla lokalu,
a po cofnięciu zgody - "pod gołym niebem na łące".
Wtedy też przystąpiono do budowy drewnianej kaplicy,
która - pomimo wielu wysiłków władz, uznających tę budowę za nielegalną - przetrwała jako siedziba parafii Matki Bożej Królowej Polski do końca lat dziewięćdziesiątych.


Wieloletnie starania ówczesnego proboszcza
ks. prałata Henryka Łagockiego (zm. 28 października 1984r.)
o uzyskanie pozwolenia na budowę nowej świątyni,
a także wyznaczenia miejsca pod jej lokalizację,
zostały uwieńczone sukcesem dopiero na początku lat 80-tych.


W lipcu 1982r. na "górce" rozpoczęto budowę kościoła
pw. Podwyższenia Krzyża Św., a w 1985r. utworzono nową parafię,
której proboszczem został ks. Eugeniusz Nycz.
Kalendarium parafii:


16 października 1978r.    Kardynał Karol Wojtyła zostaje wybrany Papieżem - JAN PAWEŁ II  

2 do 9 czerwca 1979r.    I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski  

30 sierpnia 1980r.    Powstanie NSZZ "Solidarność"  

13 maja 1981r.    Zamach na życie Papieża na placu Świętego Piotra w Rzymie  

28 maja 1981r.    Zmarł Prymas Polski Kard. Stefan Wyszyński /godz. 4:50/  

8 listopada 1981r. Poświęcenie placu pod budowę kościoła.  

13 grudnia 1981r.    Stan wojenny, niektórzy działacze NSZZ "Solidarność" zostają internowani.  

30 maja 1982r. Ks. Henryk Łagocki - proboszcz poświęcił drewnianą kaplicę
wybudowaną przy placu budowy świątyni.
Od tego dnia odprawiane są codzienne Msze święte,
opiekę duszpasterską sprawuje Ks. Eugeniusz Nycz - wikariusz.
 

31 lipca 1982r. Rozpoczęcie budowy kościoła.  

20 lutego 1983r. Odprawienie pierwszej Mszy Świętej w podziemiach kościoła.  

16-23 czerwca 1983r.    II pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.  

16-23 czerwca 1983r. Obraz Matki Bożej Kodeńskiej  

Poświęcenie na Jasnej Górze
przez Ojca Świętego Jana Pawła II
obrazu ufundowanego przez ludzi pracy Nowej Dęby,
a przedstawiającego kopię obrazu
Matki Bożej Kodeńskiej.

Obraz ten jest obecnie ustawiony
w bocznej kaplicy kościoła.

>> Historia obrazu...

 

14 września 1983r. Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego
przez Ks. bpa Ord. Ignacego Tokarczuka.
 

19 października 1984r.    Pracownicy MSW zamordowali księdza Jerzego Popiełuszko.  

28 października 1984r. Zmarł Ks. Proboszcz Henryk Łagocki.
Mianowanie przez Ks. bpa Ordynariusza Ignacego Tokarczuka proboszczem
Ks. Eugeniusza Nycza.
 

20 czerwca 1985r. Ks. Biskup Ordynariusz Ignacy Tokarczuk dokonuje podziału parafii na dwie odrębne jednostki:
- na parafię o dotychczasowej nazwie Matki Bożej Królowej Polski
- i na nową p.w. Podwyższenia Krzyża świętego.
Proboszczem dla nowej parafii z woli Biskupa pozostaje zamianowany
ks. Eugeniusz Nycz.
 

9-14 czerwca 1987r.    III Wizyta Ojca Świętego w Ojczyźnie  

13 września 1987r. Pierwsza wizytacja kanoniczna prowadzona przez Ks. bpa Bolesława Taborskiego.  

11-14 września 1988r. Parafialny Kongres Eucharystyczny.
Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. bpa Edwarda Białogłowskiego.
 

1989r.    Zmiany ustrojowe w Polsce - koniec komunizmu.
Rozpoczyna się nowa epoka - demokratyzacja życia państwowego,
tworzenie się Społecznego Komitetu "Solidarność".
 

wrzesień 1990r.    Powrót katechizacji do szkół.  

3 listopada 1990r. Ks. bp Ordynariusz Ignacy Tokarczuk poświęcił wybudowaną świątynię.  

1 do 9 czerwca 1991r.    IV pielgrzymka Ojca Świętego do Polski - pierwszy etap.
2 czerwca - Ojciec Święty w Rzeszowie
 

13-16 sierpnia 1991r.    Drugi etap pielgrzymki Papieża do Ojczyzny.  

25 marca 1992r.    Ojciec Św. Jan Paweł II bullą "Totus Totius" dokonał reorganizacji administracyjnej Kościoła Katolickiego w Polsce - podział diecezji.
Od tego momentu parafia należy do Diecezji Sandomierskiej.
Biskupem Ordynariuszem został Ks. prof. dr hab. Wacław Świerzawski - rektor PAT w Krakowie.
W dniu 28 kwietnia 1992 (wtorek) odbył się ingres nowego Biskupa do Katedry.
 

14 września 1992r. Ks. bp Edward Frankowski poświęcił (konsekrował) ołtarz świątyni
- X rocznica rozpoczęcia budowy.
 

6 grudnia 1992r. Na rozpoczęcie renowacji misji świętych (5 do 8 grudnia)
Ks. bp Wacław Świerzawski uroczyście wprowadził do świątyni
Obraz Matki Bożej Kodeńskiej.
 

24 października 1993r. Wizytacja kanoniczna parafii - wizytatorem Ks. bp Ordynariusz  

1995r. - Rok dziesięciolecia parafii  

13-16 kwietnia 1995r. Triduun Sacrum celebruje Ks. bp Edward Frankowski.  

22 maja 1995r.    V pielgrzymka Ojca Świętego do Polski  

15 czerwca 1995r. Uroczystości BOŻEGO CIAŁA - przewodniczy Ks. bp Edward Frankowski.  

2 lipca 1995r. Niedziela - celebracja X rocznicy istnienia parafii.  

24 września 1995r. Festiwal piosenki religijnej  

1 listopada 1995r. Liturgii na cmentarzu przewodniczy Ks. bp Edward Frankowski.  

1997r. - Rok Syna Bożego  

31 maja
do 10 czerwca 1995r.   
VI pielgrzymka Ojca Świętego do Polski.
10 czerwca - Ojciec Święty w Krośnie.
 

1998r. - Rok Ducha Świętego  

23 lutego 1998r.    Ojciec Święty Jan Paweł II ratyfikował Konkordat zawarty 28 lipca 1993r.
między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską.
 

13-19 września 1998r. Parafialny kongres poświęcony Duchowi Świętemu.  

11 października 1998r. Parafialny dzień modlitwy jubileuszowej w XX rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II.  

1999r. - Rok Boga Ojca  

maj 1999r.    Intensywne przygotowanie do wizyty Ojca świętego w Sandomierzu.
Krzyż na ołtarz papieski wykonały jako dar na rzecz wizyty apostolskiej
Zakłady Metalowe DEZAMET SA w Nowej Dębie.

>> Historia wykonania Krzyża...


5 do 17 czerwca 1999r.    VII pielgrzymka Ojca Świętego do Polski.
12 czerwca - Ojciec Święty w Sandomierzu.
 

10 października 1999r. Ks. bp Edward Frankowski poświęcił dom parafialny
i ustanowił jego część tzw. domem rekolekcyjnym.
 

18-21 grudnia 1999r. Parafialny kongres ku czci Boga Ojca.  

25 grudnia 1999r. Inauguracja Roku Jubileuszowego  

2000r. - ROK JUBILEUSZOWY  

1 stycznia 2000r.

godz.0:00

Jubileuszowa Pasterka  

11-14 września 2000r. Parafialne jubileuszowe celebracje - prowadzi Ks. dr Eugeniusz Piotrowski  

21 września 2000r. Ks. bp E. Frankowski poświęcił i odsłonił pamiątkową tablicę ku czci Papieża Jana Pawła II.  

6 stycznia 2001r. Zakończenie obchodów Roku Jubileuszowego  

lipiec 2001r.    Powódź w okolicach Sandomierza i Trześni.
Organizowanie pomocy, kolonia dla dzieci - ofiar powodzi.
 

11 września 2001r.    Atak terrorystyczny na WTC w Nowym Jorku  

11-14 września 2001r. Parafialny kongres ku czci Miłosierdzia Bożego  

5-9 listopada 2001r. Cykl dni poświęconych Prymasowi Tysiąclecia.
Modlitwie i okolicznościowym spotkaniom przewodniczy Ks. bp E. Frankowski.

Poświęcił i odsłonił pamiątkową tablicę,
poświęcił krzyż ustawiony przy DEZAMET SA,
ufundowany przez fabrykę leków "SANFARM".
 

16-19 sierpnia 2002r.    VIII pielgrzymka Ojca Świętego do Polski  

24 listopada 2002r.    Ingres i sacra biskupia nowego Ordynariusza diecezji Ks. dra hab. Andrzeja Dzięgi  

2003r. - Rok Różańca  

10-14 września 2003r. Parafialny kongres różańcowy  

16 października 2003r. Poświęcenie fabryki leków "SANFARM"
- modlitwie przewodniczy Ks. bp Edward Frankowski.
 

14 grudnia 2003r. Wizytacja kanoniczna parafii przez Ks. bpa Edwarda Frankowskiego. Zobacz zdjęcia

2 kwietnia 2004r. Droga Krzyżowa przez miasto
(dziewiętnasta w historii parafii).
Zobacz zdjęcia

11 kwietnia 2004r. Suma Wielkanocna z udziałem Ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Zobacz zdjęcia

10 czerwca 2004r. Uroczystość Bożego Ciała z udziałem Ks. bpa Jana Ozgi z Kamerunu. Zobacz zdjęcia

27-28 września 2004r. Nawiedzenie parafii przez figurę Matki Bożej Fatimskiej
przeznaczoną do poświęconego Jej sanktuarium
w Odessie na Ukrainie.

Nabożeństwa rekolekcyjne
i okolicznościowe konferencje
prowadził ks. dr Zdzisław Janiec z Sandomierza.
Zobacz zdjęcia

2 kwietnia 2005r. W tym dniu o godz. 21:37
zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II.
Miejsce wieczornych spotkań modlitewnych młodzieży 
na plantach

19 kwietnia 2005r.    Kardynał Joseph Ratzinger zostaje wybrany Papieżem  

24 kwietnia 2005r.    Inauguracja pontyfikatu nowego Papieża Benedykta XVI.  

24-25 czerwca 2005r. Parafialna pielgrzymka 
do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski na Jasną Górę 
w 20-tą rocznicę istnienia parafii. 

Istotą pobytu na Jasnej Górze było nocne czuwanie modlitewne 
przygotowane przez parafialny oddział Akcji Katolickiej, chór męski 
i inne parafialne grupy duszpasterskie.
Zobacz zdjęcia

25-28 maja 2006r.    Pielgrzymka Ojca Św. Benedykta XVI do Polski


Trasa pielgrzymki:

Warszawa - Jasna Góra - Kraków - 
        Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Kraków-Łagiewniki - 
                 KL Auschwitz-Birkenau - Kraków-Balice
 

3 grudnia 2006r. Wizytacja kanoniczna parafii przez Ks. bpa Edwarda Frankowskiego.  

21-22 marca 2009r.

Nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą
w kopii Jej Jasnogórskiego Wizerunku.


Nauki misyjne i okolicznościowe konferencje
przygotowujące do uroczystości Nawiedzenia
prowadził ks. dr Roman B. Sieroń z Sandomierza.


Program Misji Św. i Nawiedzenia

Zobacz zdjęcia

13 marca 2013r.    Inauguracja pontyfikatu Papieża Franciszka.  

23-24 lutego 2015r.

Nawiedzenie parafii przez figurę św. Michała Archanioła
z cudownej groty objawień na górze Gargano (Włochy).


Konferencje przygotowujące do uroczystości Nawiedzenia
prowadził ks. Tadeusz Grzymek z Miejsca Piastowego.


Zobacz zdjęcia

20 grudnia 2015r.

Bp Krzysztof Nitkiewicz uroczyście zainaugurował działalność dekanalnego Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie.

>> Więcej informacji...

Zobacz zdjęcia

15 grudnia 2019r. Jubileusz 40-lecia Chóru Parafialnego "VOX CRUCIS". Zobacz zdjęcia

13 lutego 2022r. Objęcie urzędu proboszcza parafii
przez ks. kan. dra Andrzeja Barzyckiego
Zobacz zdjęcia

14-17 kwietnia 2022r. Święta Wielkanocne 2022r. Zobacz zdjęcia

1 maja 2022r. Kongres Eucharystyczny w parafii Zobacz zdjęcia

12 czerwca 2022r. Piknik rodzinny na górce Zobacz zdjęcia

16 czerwca 2022r. Boże Ciało 2022r Zobacz zdjęcia

24 czerwca 2022r. Akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
i Niepokalanemu Sercu Maryi
Zobacz zdjęcia  Do góry