Wybierz
 W dół  


2022-06-24


Akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
i Niepokalanemu Sercu Maryi24 czerwca w godzinach wieczornych również w naszej parafii został dokonany
Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi,
a także Akt uznania Jezusa Chrystusa Królem swego serca, rodziny i Ojczyzny.

Godz. 20.00 - Msza św.:Tajemnice bolesne Różańca św.
w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi:Godz. 21.00 - Apel Jasnogórski i dokonanie Aktów poświęcenia:

  Do góry