Wybierz

Wizytacja kanoniczna parafii

(14 grudnia 2003r.)Spotkania robocze:


Spotkanie w Domu Pomocy Społecznej


Przedstawienie działalności grupy Matki w Modlitwie


Przedstawienie działalności Akcji Katolickiej


Wpis do Księgi Pamiątkowej Akcji Katolickiej


Abyśmy byli jedno...Zdjęcia pamiątkowe z przedstawicielami wspólnot działających w parafii:


Chór


Oaza


Matki w Modlitwie


Stowarzyszenie Przyjaciół Seminarium


Akcja Katolicka


Odnowa w Duchu Świętym


Wspólnota Krwi Chrystusa


Komitet budowy kościoła


Kolektorzy


Roznoszący opłatki

Wybierz

  Do góry