Wybierz

Jubileusz 40-lecia Chóru Parafialnego "VOX CRUCIS"

(15 grudnia 2019r.)


 W dół  


W dniu 15 grudnia 2019r. Chór Parafialny "VOX CRUCIS" obchodził uroczystość 40-lecia swojego istnienia.

O godz. 11.30 odprawiona została w tej intencji Msza Św., w której udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, duszpasterze nowodębskich parafii, delegacja chóru parafialnego z Brzozowa,
a także członkowie rodzin chórzystów, którzy w ciągu minionych 40 lat śpiewali w Chórze.

Na spotkaniu, które odbyło się po Mszy Św. zaproszeni goście oraz chórzyści dzielili się swoimi wspomnieniami dotyczącymi okoliczności powstania chóru, jego działalności w nowodębskich parafiach
i w środowisku lokalnym. Wspominano również liczne występy chóru poza Nową Dębą, a w szczególności udziały chóru w uroczystościach religijnych w środowiskach polonijnych na Ukrainie.

Uczestnicy Mszy Św. otrzymali pamiątkowe Albumy przedstawiające minione 40 lat działalności Chóru:Wybierz

  Do góry