Wybierz
Wybierz Wybierz Wybierz Wybierz

Podstawowym zadaniem chóru jest udział w nabożeństwach parafialnych,
a poprzez wzbogacenie oprawy muzycznej liturgii - pomoc w głębszym
jej przeżywaniu.

Jednakże w swej ponad 30-letniej historii chór nasz śpiewał również
w wielu miejscach poza parafią, co ilustruje poniższe zestawienie.

Informacje te (podobnie jak i inne informacje dotyczące chóru) zostały oparte na wspomnieniach samych chórzystów, ponieważ nigdy nie była prowadzona żadna kronika chóru.

Baryczka

Misterium Męki Pańskiej

Brzozów

Koncert kolęd

Chmielów

Koncert pieśni ku czci Matki Bożej

Cmolas

Uroczystości odpustowe

Częstochowa

Jasna Góra

Udział w czuwaniu nocnym 
przed obrazem Matki Bożej

Gorzyce

Koncert kolęd

Goźlice

k/Klimontowa

Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Sulisławskiej

Grębów

Misterium Męki Pańskiej

Jadachy

Koncert pieśni ku czci Matki Bożej

Kawęczyn

k/Sędziszowa

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

Kodeń (2 x)

Pielgrzymka dziękczynna za szczęśliwe zakończenie budowy świątyni

Komorów

Uroczystości odpustowe

Kopcie

Misterium Męki Pańskiej

Kraków

(katedra na Wawelu)

Pielgrzymka po relikwie Świętej Królowej Jadwigi

Krosno

Udział w liturgii papieskiej

Krzątka

Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

Majdan Królewski

Uroczystość powitania Kardynała Kozłowieckiego

Nowa Dęba

(parafia garnizonowa)

Udział w uroczystościach odpustowych
oraz procesjach Bożego Ciała

Nowa Dęba

(parafia M.B.K.P)

Udział w uroczystościach odpustowych
oraz procesjach Bożego Ciała

Rozwadów

Udział w uroczystościach przygotowujących do koronacji obrazu

Rudnik nad Sanem

Koncert kolęd

Rzeszów

Udział w liturgii papieskiej

Rzeszów (2 x)

Przegląd chórów kościelnych

Sandomierz

Koncert kolęd

Sandomierz

Udział w liturgii papieskiej

Spie

Misterium Męki Pańskiej

Stalowa Wola

KUL - udział w inauguracji
roku akademickiego

Stany

Udział w uroczystościach odpustowych
w dniu św. Jana Gwalberta
- patrona leśników oraz św. Tekli

Święty Krzyż

Udział w czuwaniu nocnym
w Sanktuarium Relikwi Drzewa Krzyża Świętego

Tarnobrzeg

Koncert na rynku
z okazji odpustu u Dominikanów

Tarnobrzeg

Kongres Eucharystyczny

Tarnowska Wola

Udział w uroczystościach
z okazji 80-lecia parafii

Ukraina

(Rudki)

Udział w liturgii w Sanktuarium Matki Bożej Rudeckiej

Ukraina

(Mościska, Pnikut, Lwów)

Koncerty w środowiskach polonijnych

Warszawa

Udział w liturgii pogrzebowej na Powązkach

Wielowieś

Misterium Męki Pańskiej


Wybierz

  Do góry