Wybierz

Grupy modlitewne Św. Ojca Pio
 

Każdego roku, dnia 23 września przypada liturgiczne wspomnienie Św. O. Pio.

W tym dniu Kościół kieruje swoją modlitwę do Boga za wstawiennictwem świętego patrona, który osiągnął już chwałę nieba.

 

Św. O. Pio stał się szczególnym opiekunem duchowym grupy modlitewnej, która w bieżącym roku zawiązała się w naszej wspólnocie parafialnej.

Grupy modlitwy O. Pio istnieją w kościele powszechnym już od ponad pół wieku. Ich celem jest modlitwa w intencjach Ojca Św. i Kościoła powszechnego. Według zamysłu ich założyciela Św. zakonnika z Pietrelciny modlitwa ta ma szczególny wymiar, gdyż dokonuje się w obliczu i przed samym Panem obecnym w Najświętszym Sakramencie.

On sam będąc człowiekiem żarliwej modlitwy i ducha pokuty w wielogodzinnym czuwaniu powierzał Bogu wszelkie sprawy, prosząc w intencjach ludzi, którzy polecali się Jego modlitwie.

Gdy zatem papież Pius XII w roku 1943, a następnie 1953 wzywał chrześcijan do modlitwy słowami:
"Potrzeba nam ludzi, dla których modlitwa, Boża myśl, staje się drugą naturą...", Ojciec Pio zwrócił się do swoich dzieci duchowych mówiąc:
"Zakasajmy rękawy. Jako pierwsi odpowiedzmy na apel Wikariusza Chrystusowego".

Pragnienie papieża, aby Kościół posiadał prawdziwą armię ludzi, ukochanych dzieci modlących się i pokutujących, pełnych mocy, znalazło swe zwieńczenie w powstałych Grupach Modlitwy Ojca Pio.

Święty zakonnik nieustannie zachęcał do ofiarowania siebie Bogu i każdego dnia przyjmowania krzyża w duchu cierpliwości jako wynagrodzenia Bogu
za oziębłość grzeszników.

W listach do swoich duchowych córek stwierdzał:
"Nie wszyscy zostaliśmy powołani, by zbawić dusze poprzez głoszenie kazań, wszyscy natomiast możemy dokonać tego poprzez modlitwę i złożenie siebie
w ofierze".

Ojciec Pio oczekiwał od Grup Modlitewnych pełnego posłuszeństwa Kościołowi, jak również życia w duchu braterskiej miłości, pragnął, aby chrześcijańskie rodziny stawały się jaśniejącymi pochodniami w świecie.

 
 

 

Wszystkim, którzy zaangażowali się
w spotkania modlitewne radził:

"Módlcie się co wieczór w gronie rodzinnym.
Odmawiajcie Święty różaniec ku czci Madonny.
Raz na tydzień, albo przynajmniej raz
w miesiącu, gromadźcie się w kościele, odmawiajcie różaniec, uczestniczcie pobożnie we Mszy Św., słuchajcie
i rozważajcie Słowo Boże i żyjcie nim, wspólnie przystępujcie do Komunii Św., adorujcie jeśli to możliwe, choć przez godzinę Jezusa w Najświętszym Sakramencie".

 
 


Spotkania, na których gromadzą się członkowie grup mają charakter ściśle wspólnotowy i ewangelizacyjny, bowiem oni sami przeniknięci obecnością Bożą oraz duchem miłości, niosąc światu pokój i dobro stają się wymownym znakiem nadziei i światła dla społeczeństw, a zarazem potrzebujących braci.

Zadania członków Grup Modlitwy Ojca Pio.

Przywilejem członków Grupy jest to, że stają się duchowymi synami i córkami Ojca Pio i zostają objęci Jego opieką z nieba.

Obiecał to Ojciec Pio, gdy mówił:
"Przyjmuję cię chętnie za mego syna duchowego, ale pod warunkiem,
że będziesz zawsze szlachetnie postępował i dawał dobry przykład życia chrześcijańskiego".

Zgodnie ze wskazaniami Ojca Pio, uczestnik Grupy Modlitewnej powinien:

Każdego wieczoru (lub w ciągu dnia) odmówić jakąś dowolną modlitwę
w aktualnych intencjach.

Raz w miesiącu spotkać się z innymi członkami Grupy,
w kościele na Mszy Św.

Przynajmniej raz w tygodniu, a najlepiej częściej, przeczytać fragment Pisma Św. i wyciągnąć dla swego życia dobre postanowienia.

Starać się żyć w łasce uświęcającej. Wolność od grzechu ciężkiego upoważnia do posilania się Ciałem Chrystusa w Komunii Św.

Przynajmniej raz w miesiącu poświęcić trochę czasu na modlitwę adoracyjną przed Najświętszym Sakramentem wystawionym
w monstrancji albo obecnym w tabernakulum.

Starać się praktykować w otoczeniu bratnią miłość.

W miarę swoich możliwości włączyć się w spełnianie dobrych dzieł. Modlitwa znajduje swoje dopełnienie w dziełach miłości.

 

 

"Przeszłość moją, o Panie, polecam Twemu miłosierdziu, teraźniejszość moją polecam Twojej miłości.

A moją przyszłość oddaję
w ręce Twojej Opatrzności".

Św. O. Pio

 

 
 


Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w dzieło modlitewne Grupy Ojca Pio do udziału w spotkaniach,
które będą odbywać się w każdy ostatni piątek miesiąca
w kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Nowej Dębie, o godz. 1730.

W programie przewidziana jest adoracja Najświętszego Sakramentu, po której rozpocznie się Msza Św.

Spotkania formacyjne będą mieć miejsce w salce parafialnej.

 

 
 

Możny nasz orędowniku u Boga - módl się za nami!

 

Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa - módl się za nami!

 
Wydarzenia:

Spotkanie opłatkowe Grup Ojca Pio - Stalowa Wola, 28.01.2012r.

Diecezjalny wyjazd na Ogólnopolskie Czuwanie Grup Modlitwy Św. Ojca Pio do Łagiewnik, 16.06.2012r.

Rekolekcje z Ojcem Pio, Sandomierz 8-10.03.2013r.

Ogólnopolski Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio, Częstochowa 26-29.09.2013r.Artykuły:

Przyjaciel duszy
 
Wybierz

  Do góry