Wybierz


Wspólnota "Matki w Modlitwie" istnieje w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Nowej Dębie od września 1999r. i skupia matki pragnące modlić się za swoje dzieci i wnuki. Jest to grupa modlitewna związana
z ruchem Mothers Prayers, który powstał w Anglii w 1995r.

Ruch ten jest odpowiedzią matek zatroskanych o los i zbawienie swoich dzieci na nasilające się zagrożenia płynące z coraz łatwiejszego dostępu do alkoholu, narkotyków i pornografii oraz na propagowanie w środkach masowego przekazu przemocy i pogardy dla ludzkiego życia.

Obecnie ruch ten skupia grupy modlitewne już w ponad 90 krajach świata. Oprócz katolickich istnieją wspólnoty prawosławne i protestanckie.

Podczas spotkań oddajemy Jezusowi nasze rodziny, a szczególnie nasze dzieci. Uciekając się do wstawiennictwa Matki Najświętszej, aniołów 
i świętych, prosimy o dary Ducha Świętego, opiekę i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dotyczących życia naszych rodzin, parafii, Kościoła, naszej Ojczyzny i całego świata. Dziękując Bogu za dar macierzyństwa, prosimy o jedność i miłość wzajemną w naszych domach i we wszystkich rodzinach naszej parafii.

Modlimy się również za inne wspólnoty skupione w tym ruchu,
a zwłaszcza za te matki i ich dzieci, które w danej chwili znajdują się
w największej potrzebie.

Działalność wspólnoty sprowadza się głównie do modlitwy. 
Raz w tygodniu odbywają się spotkania modlitewne. W naszym przypadku dniem szczególnej modlitwy wspólnotowej jest środa. Spotkanie odbywa się po wieczornej Eucharystii. Podczas spotkania modlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia o miłosierdzie dla nas i naszych rodzin, o osłonę przed wszelkim złem, o ratunek dla dzieci i młodzieży uwikłanej w różne nałogi, 
o wiarę dla młodego pokolenia Polaków.

Prosząc o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej, przez Jej orędownictwo oddajemy Jezusowi nas i wszystkie nasze intencje.

W szczególności modlimy się:

za nasze rodziny, a zwłaszcza za dzieci,

za dzieci niechciane, niekochane, porzucone, głodne, chore 
i cierpiące na całym świecie,

za dzieci poczęte i kobiety w stanie błogosławionym,

o dar macierzyństwa dla małżeństw niepłodnych,

za rodziny z naszego środowiska, które zostały dotknięte jakimś nieszczęściem,

za grupy Matek w Modlitwie na całym świecie, a szczególnie 
w krajach, gdzie Kościół jest prześladowany,

o pokój,

o powołania kapłańskie i zakonne - również w naszych rodzinach.

Ponadto członkinie wspólnoty odmawiają codziennie 1 dziesiątek różańca (III tajemnica chwalebna) z prośbą o wiarę, nadzieję i miłość oraz dary Ducha Świętego dla dzieci powierzonych naszym modlitwom.

Raz w miesiącu sprawowana jest Eucharystia wspólnotowa połączona
z odnowieniem oddania Jezusowi naszych rodzin w znaku niesienia w darach ołtarza koszyczka zawierającego krążki z wypisanymi na nich imionami dzieci.

Oprócz modlitwy członkinie grupy świadczą sobie wzajemną pomoc
o różnym charakterze, również materialną.


dyplom

Adres e-mail: matkiwm@wp.pl

Link do strony MOTHERS PRAYERS

Wybierz

  Do góry